резултати

Кой ще спечели Фермата: Съединение?

Георги 14,71% (15/102)
 
Дидо 35,29% (36/102)
 
Нури 19,61% (20/102)
 
Роман 4,90% (5/102)
 
Росица 9,80% (10/102)
 
Милена 1,96% (2/102)
 
Христина 2,94% (3/102)
 
Александра 4,90% (5/102)
 
Ваня 5,88% (6/102)
 
всички анкети