Изпрати новина

Станете репортер на slava.bg.
Тук можете да изпратите интересна история и/или снимка, на която сте станали свидетели.
За читателската новина на месеца ще има специална награда!

За да публикуваме вашите материали, те трябва да отговарят на няколко условия:

  1. Да бъдат актуални – новината, която ни изпращате, трябва да бъде неизвестна на широката публика
  2. Информацията трябва да бъде максимално пълна (да отговаря на въпросите Кой? Какво? Кога? Къде? Как?)
  3. Задължително трябва да попълните полетата с вашето име, за да знаем кой е източникът
  4. Попълнете e-mail полето, за да можем при нужда да се свържем с вас
  5. Задължително поставете заглавие на материала
  6. Прикачете снимка, която отговаря на съдържанието на новината ви

Само новините, отговарящи на посочените условия ще бъдат публикувани. А най-четените от тях - наградени!

Попълнете текста от снимката