резултати

БИХТЕ ЛИ СЕ ВЪЗПОЛЗВАЛИ В БЪДЕЩЕ " ЗЕЛЕНИЯ БИЛЕТ" ЗА СМЕТКА НА ЛИЧНИЯ СИ АВТОМОБИЛ?

Да 55,56% (5/9)
 
Не 44,44% (4/9)
 
всички анкети