резултати

За или Против приемането на третия пол сте?

За 27,56% (86/312)
 
Против 65,71% (205/312)
 
Нямам мнение 6,73% (21/312)
 
всички анкети